Turneringsregler indendørs/udendørs

Der spilles efter de internationale spilleregler med én undtagelse*.

Aldersgrupper GH24
U-9: 2015-2016
U-11: 2013-2014
U-13: 2011/2012
U-15: 2009/2010
U-17: 2007/2008
U-20: 2004-2006

Turneringsstruktur
Strukturen er gruppespil. De indledende runder starter tirsdag og overgår til A- og B-slutspil i slutningen af ugen.

A-slutspillet er for nr. 1 og 2 (evt. 3) i hver gruppe, og de resterende hold går i B-slutspillet.
U-11-, U-13- og U-15-kampe spilles udendørs. Alle U-17- og U-20-kampe spilles indendørs. Alle finalekampe inkl. U-11, U-13 og U-15 spilles på indendørsbaner.

Holdkort
Før første kamp skal holdkortet være udfyldt. Det kan gøres enten på ProCup eller manuelt ifm ankomst. Kommer der nye spillere til, skal der udfyldes et nyt holdkort. Eftertilmelding af spillere kan foretages én gang i løbet af turneringen, og sidste frist for indskrivning af ekstra spillere er onsdag i festivalen kl. 20.00 til stævnekontoret. Dog kan dispensationsspillere ikke eftertilmeldes.

Såfremt holdkortet ikke afleveres til tiden, kan holdet risikere at blive taberdømt med 0-5 som resultat.

Det er tilladt at bruge 16 forskellige spillere pr. kamp.

Der skal afleveres et holdkort gældende for hver kamp, HVIS a) holdet består af flere end 16 spillere, så der benyttes forskellige spillere pr. kamp og/eller b) holdet benytter flere end to dispensationsspillere på holdet.

Det er tilladt for den enkelte spiller at spille på to forskellige hold tirsdag og onsdag, men disse to hold må ikke være i samme aldersgruppe:
a) Man kan enten spille med et ældre hold
b) eller også kan spilleren spille med et yngre hold, såfremt spilleren er maks. et år ældre (som dispensationsspiller).
Om torsdagen, fredagen og lørdag kan hver enkelt spiller kun spille for ét hold. Hvis denne spiller spiller for et yngre hold som dispensationsspiller, skal stævnekontoret oplyses om dette.

Turneringsledelsen kan bede om at få fremvist legitimation, og det er derfor vigtigt, at hver deltager medbringer legitimation (fx sygesikring eller pas).

Den enkelte spiller skal bruge samme trøjenummer under hele turneringen.

Dispensationsspillere
Den enkelte spiller betragtes som dispensationsspiller, såfremt spilleren er ældre end den angivne aldersgruppe. Dispensationsspilleren må maks. være én årgang ældre.

Hvert hold må skrive op til fire (4) forskellige dispensationsspillere på holdkortet, men der må maks. bruges to (2) af disse dispensationsspillere pr. kamp. Ved brug af dispensationsspillere med udgangspunkt i disse regler kan det pågældende hold stadig gå videre i turneringen med mulighed for at vinde.

Stævnekontoret SKAL informeres om evt. dispensationsspillere før første kamp ved stævnet. Dispensationsspillere SKAL stå på holdkortet med årgang korrekt angivet.

* = Undtagelse til reglerne fra juli 2022
Kasteren skal stå stille på midten til opgiverkast.

7 mod 6
Den 7. spiller skal bære overtræksvest ved 7 mod 6.

Tid og kampvarighed
U-11: 2 x 15 minutter
U-13: 2 x 15 minutter
U-15: 2 x 15 minutter
U-17: 2 x 20 minutter
U-20: 2 x 20 minutter

I de indledende kampe kører uret i pausen. Tiden for udvisninger stoppes dog. Der bruges ikke timeout.
I semifinaler og finaler stoppes uret i pausen.
Dommerskøn afgør, om tiden i ganske særlige tilfælde kan stoppes fx ved alvorlige skader eller røde kort, som kan kræve spilstop.

Ved pointlighed
1. Flest point indbyrdes
2. Måldifferencen i indbyrdes kampe
3. Måldifferencen i samtlige kampe
4. Flest scorede mål i puljen
5. Lodtrækning

I aldersgrupper, hvor bedste 2er eller 3er går videre:
I aldersgrupper hvor bedste 2er eller 3er går videre, gælder følgende regler for hvem, der går videre:
1. Samlet antal point
2. Måldifference
3. Flest point mod nr. 1 i puljen
4. Flest scorede mål mod nr. 1 i puljen
5. Lodtrækning

(i puljerne med 5 hold udgår dårligst placerede hold fra regnskabet)

Uafgjort efter semifinale eller finale
1. Omkamp på 1 x 5 minutter
2. Fem straffekast til hver (fem forskellige skytter)
3. Ét straffekast til hver, indtil der er fundet en vinder

I tilfælde af torden/lyn eller kraftig regn:
Ved ændringer til kampprogrammet informerer vi via GH appen (pushbesked).
– Lokal torden: Alle kampe udskydes øjeblikkeligt i tilfælde af lokal torden eller lyn.
– Kraftig regn: Alle kampe på Energi Viborg Stadium courts bliver flyttet til en anden bane (Viborg Katedralskole, Gammel Skivevej 2, 8800 Viborg) i tilfælde af kraftig regn.

Diskvalifikation og karantæne
Diskvalifikation, som ikke skyldes 3 x 2 minutters-udvisning, indberettes til turneringsledelsen og medfører min. 1 kamps karantæne i den følgende kamp. I grove tilfælde kan der idømmes 2 kampes karantæne eller udelukkelse for resten af stævnet.

Protester
Protestskemaer udleveres ved tidtagerbordet og skal være turneringsledelsen i hænde senest 1 time efter kampen. Ved aflevering af skriftlig protest til stævneledelsen skal medfølge et depositum på 375 DKK/50€, som tilbagebetales i tilfælde af medhold.

Diverse
Holdene skal være omklædt og spilleklar 5 minutter før det fastsatte spilletidspunkt.
Udebliver et hold, taberdømmes holdet 0-5.
Harpiks må ikke anvendes for U-11 og U-13. Harpiks er tilladt fra U-15.
Fodboldstøvler må gerne benyttes på Ringkjøbing Landbobanken og Viborg Katedralskole men ikke på Energi Viborg Stadium courts.

Det sidstnævnte hold i turneringsplanen
– medbringer reglementeret bold
– skifter trøjer/påtager overtrækstrøjer i tilfælde af farvelighed
– giver bolden op

Boldstørrelser
– 58-60 cm/str. 3: U-20 drenge og U-17 drenge
– 54-56 cm/str. 2: U-15 drenge, U-20 piger, U-17 piger, og U-15 piger
– 52-54 cm/str. 1,5: ingen
– 50-52 cm/str. 1: U-13 drenge og U-13 piger
– 46-48 cm/str. 0: U-11 drenge og U-11 piger

Dommere
U-11 og U-13: Indledende og slutspilskampe dømmes af én dommer.
U-15, U-17 og U-20: Alle kampe dømmes af to dommere.
Alle finaler dømmes af to dommere.